Over mij

Mijn sterkte is dat ik de situatie snel doorzie. Ik verscherp de standpunten om helderheid te creëren. Ik kan verbindingen herstellen en zoek mee naar constructieve oplossingen.

Op zoek naar de juiste context

Als socioloog hanteer ik een systemische invalshoek. Ik ben nieuwgierig naar de context waarin relaties vorm krijgen en zich ontwikkelen. Hoe komt het dat mensen zo verschillend reageren naargelang de situatie waarin ze zich bevinden? Kunnen we de context aanpassen of moeten we zoeken naar een alternatief dat beter past bij de persoon.

 

Streven naar evenwicht tussen het emotionele en het rationele

Zowel in de aanpak als in de communicatie zoek ik naar een evenwicht tussen het emotionele en het rationele. Ik hanteer een positieve insteek en zoek naar het goede en de kwetsbaarheid in mensen. Daarnaast is er mijn nuchtere aanpak met concrete hulpmiddelen. Ik zorg voor de nodige inzichten en verscherp standpunten om beweging te krijgen.

 

Tussen theorie en praktijk

Ik houd het evenwicht tussen een solide theoretische onderbouwing en een verankering in de praktijk. Ik heb de gave om theorie en praktijk sterk met elkaar te verbinden. Door mijn jarenlange ervaring kan ik heel wat voorbeelden geven. Tegelijkertijd heb ik een stevige theoretische basis, die ik up-to-date houd en aanvul met nieuwe inzichten.

 

Gevolgde opleidingen

 • Master Sociologie (KULeuven)
 • Master Medische – Sociale wetenschappen en Ziekenhuisbeleid (KULeuven)
 • Expert Class Personeelsmanagement (Universiteit Antwerpen Management School)
 • Master in Total Quality Management (Universiteit Hasselt)
 • Postgraduaat seksuologische hulpverlening (UC Leuven-Limburg)
 • Groepen in organisatie: leiden en begeleiden van taakgerichte groepsprocessen (Interactie Academie Antwerpen)
 • Facilitator Deep Democracy (Hummus)
 • Opleidingen in stress & burn-out, oplossingsgericht coachen, bemiddeling, relatiecoaching, agressie, schokkende gebeurtenissen en hyperconflicten

 

Sterktes

Ik heb 15 jaar ervaring als trainer-consulent in de zorgsector en ben meer dan 15 jaar actief als coach, adviseur, trainer en bemiddelaar bij werkgerelateerde problemen zoals communicatie- en samenwerkingsproblemen, leidinggeven en conflicten. Een sterke troef is de uiteenlopende ervaringen in zowel KMO’s, openbare sector, onderwijs en social profit in domeinen kwaliteitszorg, Human Resource management en preventie van psychosociale risico’s.

Als docente ben ik verbonden aan de Universiteit Hasselt, UCLL en bij Syntra Genk en Hasselt. Sinds 2009 ben ik ook werkzaam als relatiecoach en begeleid ik zowel individuen als koppels.

 

Mijn kwaliteiten

 • Conflicten ONTMIJNEN: het grotere plaatje zien, inzicht krijgen in een situatie en in de posities tussen mensen
 • VERHELDEREN: inzicht geven in de situatie en doelgericht zoeken naar een oplossing
 • VERBINDINGEN HERSTELLEN: in elke situatie de kansen en het potentieel zien, als die er nog zijn
 • FACILITEREN: mensen de kennis, het inzicht en de hulpmiddelen geven om verbindingen te herstellen
 • VERSCHERPEN: als er geen sprankel meer is, dit ook durven benoemen en aanraden om er mee te stoppen.

 

Opleidingen

Ik geef opleidingen met een sterke praktische insteek en de nodige diepgang en theoretische onderbouwing. Ik wend cases vanuit mijn ervaring aan om theoretische inzichten kracht bij te zetten.

Mijn cursisten, studenten, cliënten, opdrachtgevers en collega’s ben ik bijzonder dankbaar omdat ze me het vertrouwen geven in het werk dat ik doe. Ze zorgen ervoor dat ik elke dag weer boeiende ontmoetingen en leermomenten mag ervaren.

 

In de pers

Karen Van den Broeck foto

 

Ik krijg het meeste energie van te bemiddelen in conflicten, zowel tussen partners in relatietherapie, als tussen medewerkers in bedrijven. Ik deel graag mijn kennis via opleidingen, workshops, boeken, tools en artikels.

Ik ben gehuwd en moeder van twee jongvolwassen zonen.