Bedrijfsconflicten

Bedrijfsconflicten en bemiddeling

Los je conflicten op het werk op met een experte in conflicten en bemiddeling

Ben je op zoek bent naar professionele ondersteuning of naar bemiddeling bij een conflict in je bedrijf, dan kan en wil ik je daar graag bij helpen. Dit kan op verschillende manieren.

 

Analyse
Nieuwe perspectieven om een juiste keuze te maken

Ik ben het klankbord voor jou als leidinggevende of HR-manager om een moeilijke werksituatie te ontmijnen en op te lossen. Vaak is er al heel wat geprobeerd in het bedrijf, maar zonder het gewenste effect of voor jou is het moeilijk om in het conflict een neutrale positie in te nemen.

Het is dan goed om met een buitenstaander te reflecteren om zo tot nieuwe perspectieven te komen. Op basis van deze gesprekken kan je zelf beslissingen nemen of nieuwe stappen zetten. Tussentijds kan je nog terecht voor bijkomende vragen of om samen de voortgang te bewaken en te evalueren.

Bemiddeling
In dialoog komen tot een oplossing

Ik kan optreden als bemiddelaar tussen medewerkers onderling of tussen medewerkers en een leidinggevende. Om te kunnen bemiddelen, moet er voldaan zijn aan 3 voorwaarden:

 • beide partijen erkennen dat er een probleem is
 • ze willen dit samen oplossen
 • met een neutrale persoon als bemiddelaar

Een bemiddeling doorloopt een aantal stappen :

 1. Ik start met een verkennend gesprek met de twee partijen om zicht te krijgen op de situatie. Volgende vragen komen aan bod: wat speelt er? Waar heb je vooral last van? Wat heb je nodig in de samenwerking? Waar kan en wil je toe engageren? Van daaruit kijken we wat verder kan en mogelijk is.
 2. Als bemiddelaar kom ik nadien samen met de beide partijen om de problemen te bespreken en te zoeken naar oplossingen die aanvaardbaar zijn. Dit kan in één sessie uitgeklaard worden, maar soms zijn meerdere sessies nodig. Dit is afhankelijk van de complexiteit van de op te lossen problemen, de mate van escalatie van het conflict en de houding van de partijen.
 3. Als bemiddelaar maak ik een verslag van de gemaakte afspraken. Beide partijen engageren zich om zich hieraan te houden.
 4. Na verloop van tijd voorzien we een opvolgingsmoment om de situatie op te volgen en te evalueren.

Hoogoplopende conflicten in teams
Teams versterken om zelf in beweging te komen

Een conflict kan escaleren en kan het ganse team impacteren. Kampen zijn zichtbaar en de oplossing wordt vaak gezocht bij personen. ‘De rotte appels moeten eruit’ horen we dan vaak zeggen. Iemand ontslaan of overplaatsen kan wel even rust brengen maar vaak ontstaan na enige tijd terug analoge problemen.

Een grondige teamanalyse en aanpak is nodig om het conflict te overstijgen. Hierbij gaan we op zoek naar:

 • Een gemeenschappelijke visie waarin alle teamleden zich kunnen vinden
 • Duidelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden voor alle teamleden
 • Afspraken die het werk werkbaar maken
 • Het integreren van verschillende standpunten in het team zodat ieder zich gehoord en erkend voelt.

Ik werk in een aantal sessies met het ganse team om de verschillende aspecten van de teamwerking te optimaliseren.

Blog over bedrijfsconflicten

‘Je moet me nu helpen!’ ‘Als je het niet voor mij regelt, dan wil ik je baas spreken.’ ‘Ik gaLees meer
Ben je al gescreend?  Heb je al een insight kleur: is je profiel groen, geel, blauw of rood? Welke teamrolLees meer
Vind je het ook lastig als iemand in het team zich niet houdt aan de gemaakte afspraken of niet wilLees meer
Ben je als medewerker zelf ook al betrokken geweest in een teamconflict met de leidinggevende? De beste oplossing die jijLees meer
Vorige week kreeg ik een vraag om een opleiding te geven specifiek op maat van het bedrijf. De reden hiervoorLees meer
Vind je het moeilijk om tussen te komen in een conflict op het werk? Ga je conflicten liever uit deLees meer
Kom je ook mensen tegen waar je het lastig mee hebt? Ze doen vervelend, hebben altijd commentaar, zijn negatief ofLees meer

10 juni 2018

De sprankel

Zie je het soms helemaal niet zitten? Alles lijkt mis te gaan. Niemand lijkt tevreden. Iedereen heeft kritiek. Niks isLees meer