Blog

Blog

Conflicten tussen partners

Conflicten zorgen voor stress

Wil je een ruzie zo snel mogelijk oplossen zonder al teveel gedoe? Of vermijd je liever discussies, ook al blijven er onderhuids irritaties bestaan? Of geeft het tonen van emoties jou een gevoel van zwakte en doe je alsof er niks aan de hand is. Conflicten kunnen zorgen voor heel wat stress. Eén ding is zeker. Ze escaleren als je er niet op ingrijpt.

Samen door de modder

Als coach raad ik mensen aan om meningsverschillen of conflicten niet uit te weg te gaan als je wil investeren in duurzame relaties. Ik geef vaak de suggestie om in de modder te gaan staan omdat je anders in destructieve patronen belandt die het steeds moeilijker en uitzichtlozer maken. Het geven van je mening, ook al gaat dit gepaard met heftige emoties, verwijten en teleurstellingen helpt om tot de kern van de zaak te komen. Het kan zijn dat je het gevoel hebt in een dal te zitten, maar je komt hiermee wel tot de essentie en vindt antwoorden waardoor je verder kan. Je ploetert als het ware samen door de modder om terug helder te krijgen wat belangrijk is. Het is zeker niet de gemakkelijkste weg, maar wel de weg die constructieve oplossingen geeft en nieuwe energie.

U-proces

Deze aanpak wordt aangeduid als een U-proces. De U-vorm geeft aan dat er een verandering komt die zich verplaatst van een linker naar een rechterkant. Nieuwe ideeën of oplossingen komen er niet onmiddellijk vanuit rationele overwegingen, maar door emoties toe te laten en te kijken naar onderliggende drijfveren. Door met elkaar te spreken, krijg je meer zicht op wat er speelt bij de ander en kan er begrip ontstaan. Zo kan duidelijk worden hoe het negatief vertroebeld beeld er is gekomen. Door dit te (h)erkennen kunnen blokkades opgeheven worden en kan er spijt zijn voor wat er gebeurd is. Het keerpunt wordt bereikt als de partijen de wil uitspreken en initiatieven nemen om te zoeken naar oplossingen. Het hervallen in oud gedrag stopt en ze komen terug in een opwaartse beweging.

Irritaties en frustraties uitspreken, emoties benoemen en toelaten en elkaar uitdagen om naar verschillende perspectieven te kijken zijn dus de bakens om door de moddel te geraken en te gaan voor een duurzame verandering.

Succes ermee!